Tiết Tung

Là tiết độ sứ Chiêu Nghĩa. Ông từng có thời gian phục vụ cho chính quyền Đại Yên, sau đó quy hàng nhà Đường,

Tiết Tung (chữ Hán: 薛嵩, bính âm: Xue Song, ? - 773), phong hiệu Bình Dương vương (平陽王), là tiết độ sứ Chiêu Nghĩa[1]. Ông từng có thời gian phục vụ cho chính quyền Đại Yên, sau đó quy hàng nhà Đường, nắm giữ đất phong cũ và bán li khai với triều đình.

Trong loạn An SửSửa đổi

Tiết Tung nguyên quán tại Vạn Tuyền, Giáng châu. Tổ phụ của ông là đại tướng Tiết Nhân Quý phục vụ dưới thời Đường Cao Tông, phong tước Bình Dương quận công[2]. Phụ thân là Tiết Sở Ngọc, từng giữ chức Tiết độ sứ hai trấn Phạm Dương và Bình Lư. Ông được sử sách ghi nhận là người có sức khỏe, giỏi cưỡi ngựa bắn cung nhưng ít đọc sách.

Năm 755, An Lộc Sơn làm phản chống lại nhà Đường ở Phạm Dương[3], nhanh chóng đánh bại quân đội triều đình, chiếm được hai kinh. Tiết Tung trong thời buổi loạn lạc, khuất mình theo nghịch tặc, được giao nhiệm vụ trấn giữ vùng Tương châu. Tuy nhiên, quân Yên nhanh chóng suy yếu bởi các cuộc chính biến tranh giành ngôi vị, nhà Đường thừa cơ khôi phục lại đất đai đã mất. Năm Quảng Đức nguyên niên đời vua Đường Đại Tông, triều đình lấy lại Lạc Dương lần thứ hai. Hoàng thái tử là Thiên hạ binh mã nguyên soái, phái Bộc Cố Hoài Ân bình định vùng Hà Sóc. Tiết Tung tại Tương châu, nghe tin Sử Triều Nghĩa binh bại, vương sư sắp đến nơi, bèn đến gặp Hoài Ân xin hàng[2]. Trong những năm quân Yên liên tiếp thất bại, các tướng Yên cũng lũ lượt theo về với triều đình, như Điền Thừa Tự, Lý Bảo Thần, Lý Chánh Kỉ...

Sau loạn An SửSửa đổi

Đường Đại Tông do thấy đất nước loạn lạc đã lâu, cũng chán cảnh binh đao, lại theo lời sàm tấu của Bộc Cố Hoài Ân, không hỏi gì đến tội của các tướng cũ Đại Yên đã quy hàng, vẫn cho họ trấn nhậm ở những châu quận cũ tại Hà Bắc. Có chiếu phong ông làm Tương châu thứ sử, Chiêu Nghĩa tiết độ sứ, Tương, Vệ, Hình... đẳng châu quan sát sứ. Lãnh địa của ông bao gồm sáu châu tại Hà Bắc, tương đối độc lập với triều đình.

Trong thời gian Tiết Tung tại trấn, đất Tương Vệ tương đối yên ổn, bá tánh an cư lạc nghiệp, kinh tế dần phục hồi sau những năm chiến tranh liên miên. Mấy năm sau, ông được triều đình phong chức Kiểm giáo hữu phó xạ[2], sau còn phong tước Bình Dương quận vương.

Tháng giêng năm Đại Lịch thứ tám (773), Tiết Tung qua đời[4][5]. Con trai của ông là Tiết Bình năm đó mới 12 tuổi, các quan tại trấn muốn đưa Tiết Bình lên giữ làm lưu hậu, nhưng Tiết Bình từ chối, nhường cho thúc phụ là Tiết Ế, lấy cớ chịu tang, xin về triều.

Thấy Tương, Vệ có loạn, tháng 1 năm 775, Điền Thừa Tự tại Ngụy Bác[6] dụ tướng lại ở đấy làm phản. Được Thừa Tự khuyến khích, tướng Bùi Chí Thanh đuổi Ế rồi dẫn người về hàng Ngụy. Tiết Ế xin nương nhờ triều đình, được chấp thuận. Quân Ngụy Bác chiếm được các châu Cứ, Tương, Vệ của Chiêu Nghĩa, sáp nhập vào đất Ngụy. Triều đình đem hai châu còn lại sáp nhập vào vùng Trạch Lộ[7], đổi tên trấn này thành Chiêu Nghĩa.

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Trị sở nay thuộc địa phận An Dương, Hà Nam, Trung Quốc
  2. ^ a ă â Cựu Đường thư, quyển 124.
  3. ^ Tư trị thông giám, quyển 217
  4. ^ Tư trị thông giám, quyển 224
  5. ^ Tân Đường thư, quyển 111
  6. ^ Trị sở nay thuộc Hàm Đan, Hà Bắc, Trung Quốc
  7. ^ Trị sở nay thuộc Changzhi, Sơn Tây, Trung Quốc
Tiền nhiệm:
Không (chức vị thành lập)
Tiết độ sứ Chiêu Nghĩa
763-773
Kế nhiệm:
Lý Thừa Chiêu