Tiền (chữ Hán: 錢, Bính âm: Qian) là một họ của người Trung QuốcTriều Tiên (Hangul: 전, Romaja quốc ngữ: Jeon). Họ này được xếp thứ hai trong văn bản Bách gia tính vì đây là họ của các vua nước Ngô Việt.

Người Trung Quốc họ Tiền nổi tiếng sửa

Người Triều Tiên họ Tiền nổi tiếng sửa

Tham khảo sửa