Vương Trùng Dương và Toàn Chân thất tử, tranh vẽ trên tường am Trường Xuân tại Vũ Hán. Bên tay trái Vương Trung Dương là Khâu Xứ Cơ, Mã Ngọc, Tôn Bất Nhị và Đàm Xứ Đoan. Bên phải lần lượt là Hách Đại Thông, Vương Xứ Nhất và Lưu Xứ Huyền

Bắc Thất Chân hay Toàn Chân thất tử là 7 đạo sĩ của Toàn Chân đạo, đệ tử của Vương Trùng Dương. Con số bảy người được Vương Trùng Dương chọn nhằm luyện tập Thiên Cang Bắc Đẩu trận, một trận pháp dựa theo vị thế của chòm sao Bắc Đẩu Thất tinh:

  1. Đan Dương tử Mã Ngọc (1120-1183)
  2. Trường Xuân tử Khâu Xứ Cơ (1148-1227)
  3. Ngọc Dương tử Vương Xứ Nhất (1142-1217), tên tục Vương Nguyên Bân, con của Vương Phúc, vốn là một thợ săn trên núi Hoa Sơn, được Vương Trùng Dương thu nạp trong lần tìm cuốn Cửu Âm chân kinh
  4. Trường Sinh tử Lưu Xứ Huyền (1147-1203), tên tục Liễu Quân Bảo, cha là Tiết đô sứ thành Đàn Châu Liễu Quang Phổ, vốn là một đà chủ của Thiết Chưởng bang
  5. Trường Chân tử Đàm Xứ Đoan (1123-1185)
  6. Quảng Ninh tử Hác Đại Thông ([1149-1212)
  7. Thanh Tĩnh tản nhân Tôn Bất Nhị (1119-1182)

Tham khảoSửa đổi