Tournon, Savoie là một thuộc tỉnh Savoie trong vùng Rhône-Alpes ở đông nam nước Pháp.

Tournon, Savoie

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi