Xã của tỉnh Savoie

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách 305 của tỉnh SavoiePháp.

(CAC) Agglomeration community of the Chambéry Métropole, created in 2000.


Tham khảo

sửa