Villarodin-Bourget

Villarodin-Bourget là một thuộc tỉnh Savoie trong vùng Rhône-Alpes ở đông nam nước Pháp.

Villarodin-Bourget

Villarodin-Bourget.jpg
Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi