Trác là một họ của người châu Á. Họ này có mặt ở Trung Quốc (chữ Hán: 卓, Bính âm: Zhuo) và Triều Tiên (Hangul: 탁, Romaja quốc ngữ: Tak) và cả Việt Nam.

Trác
Tiếng Trung
Chữ Hán
Trung Quốc đại lụcbính âmZhuo
Tiếng Triều Tiên
Hangul
Romaja quốc ngữTak

Người Trung Quốc họ Trác nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi