Trương Hoa (chữ Hán: 张华; 232-300), tự Mậu Tiên (茂先) là một nhà thơ kiêm chính trị gia dưới thời nhà Tấn. Trước đây ông phục vụ cho chính quyền Tào Ngụy vào thời Tam Quốc. Ông cũng là tác giả của Bác Vật Chí, một cuốn sách tóm lược về các câu chuyện siêu nhiên.

Trương Hoa
張華
Tên
Tự Mậu Tiên (茂先)
Thông tin chung
Thế lực Tào Ngụy, Nhà Tấn
Nghề nghiệp Nhà thơ, chính trị gia
Chức vụ Dưới thời Tấn Vũ Đế:

Thái thường khanh (太常卿) (? - 290)
An bắc tướng quân (安北將軍) (? - ?)
Hộ ô hoàn hiệu úy (護烏桓校尉) (? - ?)
Thượng thư (尚書) (280 - ?)
Hoàng môn thị lang (黃門侍郎) (265 hoặc sau đó - ?)
Dưới thời Tấn Huệ Đế:
Tư không (司空) (296 - 300)
Trung thư giám (中書監) (291 - 296)
Thị trung (侍中) (291 - 296)
Hữu quang lộc đại phu (右光祿大夫) (291 - 296)

Sinh 232

Cố An, Hà Bắc

Mất 300
Tước hiệu Khoát võ hầu (廣武侯)
Thân phụ Trương Bình (张平)
Hôn phối Con gái của Lưu Phóng
Con cái Trương Y (张祎)

Truong Vĩ (张韪)

Thân thế và khoản thời gian phục vụ cho thế lực Tào NgụySửa đổi

Cha của Trương Hoa, Trương Bình (張平), vốn là Ngư Dương Quận Thái thú phục vụ cho triều đình Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông qua đời khi Trương Hoa vẫn còn rất nhỏ. Gia đình của Trương Hoa đã phải trải qua một thời gian rất khó khăn và bản thân ông cũng phải đi chăn cừu để phụ giúp gia đình. Lúc đó có một vị quan tên Lưu Phóng, nhìn thấy những phẩm chất của Trương Hoa nên đã sắp xếp để con gái mình lấy ông.

Trương Hoa nổi danh vì tài năng văn chương của mình, và ông đã viết một tập thơ miêu tả về chim nhưng thực tế lại nói đến xu hướng của con người. Những bài thơ của ông nhận được rất nhiều sự chú ý, và một vị Thái thú đã cất nhắc ông với Tấn vương Tư Mã Chiêu. Thế là Trương Hoa phục vụ dưới trướng của Tư Mã Chiêu dưới tư cách là một quan Đại phu và ông đã thể hiện rất xuất sắc vai trò của mình. Tuy vậy, lúc đang giữ chức Thái thường bác sĩ (太常博士), ông đã chịu nỗi nhục khi bị bãi chức vì đã sơ suất để một cây xà trong đền thờ Thái Miếu bị gãy.

Phục vụ dưới thời nhà TấnSửa đổi