Trương Như Cương

Trương Như Cương (chữ Hán: 張如岡, 1850 - 1926) là một danh thần nhà Nguyễn ở cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX trong lịch sử Việt Nam. Ông là cha của quý phi Trương Như Thị Tịnh, vợ vua Khải Định.

Trương Như Cương

Tiểu sửSửa đổi

Trương Như Cương sinh năm Canh Tuất (1850) đời vua Tự Đức, tại xã Hiền Lương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Năm 1907, Yên Thành vương (Nguyễn Phúc Miên Lịch), Trương Như Cương, Lê Trinh, Huỳnh Côn, Tôn Thất Hân, Nguyễn Hữu Bài, Vương Duy Trinh, Cao Xuân Dục, Trần Đình Phác, Hồ Đắc TrungĐoàn Đình Duyệt được Fernand Ernest Lévecque cử làm Phụ chính đại thần để giúp việc cho vua Duy Tân.

Tham khảoSửa đổi