Trường Bình có thể là:

Địa danh sửa

Tên người sửa

Khác sửa