Trường Bình có thể là:

Địa danh

sửa

Tên người

sửa

Khác

sửa