Trạng thái dừng là trạng thái lượng tử thuần nhất của hệ với tất cả các quan sát là độc lập với thời gian. Nó là một vector riêng của hàm Hamilton. Điều này tương ứng với một trạng thái có năng lượng xác định duy nhất (thay vì một chồng chất lượng tử các năng lượng khác nhau). Nó cũng được gọi là vector riêng năng lượng, trạng thái riêng năng lượng, hàm riêng năng lượng, hoặc eigenket năng lượng. Nó rất giống với khái niệm quỹ đạo nguyên tử và quỹ đạo phân tử trong hóa học, với một số khác biệt nhỏ giải thích dưới đây.

Khái niệmSửa đổi

Các thuộc tính trạng thái cơ bảnSửa đổi

Phân rã tự phátSửa đổi

Chỉ dẫnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi