Trạng thái dừngtrạng thái lượng tử thuần nhất của hệ với tất cả các quan sát là độc lập với thời gian. Nó là một vectơ riêng của hàm Hamilton. Điều này tương ứng với một trạng thái có năng lượng xác định duy nhất (thay vì một chồng chất lượng tử các năng lượng khác nhau). Nó cũng được gọi là vector riêng năng lượng, trạng thái riêng năng lượng, hàm riêng năng lượng, hoặc eigenket năng lượng. Nó rất giống với khái niệm quỹ đạo nguyên tử và quỹ đạo phân tử trong hóa học, với một số khác biệt nhỏ giải thích dưới đây.

Khái niệm

sửa

Các thuộc tính trạng thái cơ bản

sửa

Phân rã tự phát

sửa

là quá trình phóng xạ của một hạt nhân không bền, kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ điện từ.

Chỉ dẫn

sửa

Tham khảo

sửa

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa