Trần Độ (định hướng)

Trần Độ có thể là:

  • Trung tướng Trần Độ sinh ngày 23 tháng 9 năm 1923, tên thật là Tạ Ngọc Phách
  • Trung tướng Trần Văn Độ, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1954, tên thường gọi, Trần Thọ Độ, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án Quân sự Trung ương của Bộ Quốc phòng Việt Nam (2006-2015)