Mở trình đơn chính

Trần Ngọc Tuấn (sinh năm 1966) là một tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, hiện là Phó Chính ủy Quân khu 2

Thân thế và binh nghiệpSửa đổi

Trước năm 2016, ông là Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ.

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thông báo nghỉ chờ hưu, Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu được nghỉ theo chế độ từ ngày 1-9-2017. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu giao phụ trách Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Tháng 11 năm 2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 2 đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Ngày 28 tháng 2 năm 2019, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2, Cục Chính trị Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ của Chủ nhiệm Chính trị Quân khu giữa Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu (Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu) và Đại tá Nguyễn Thắng Xuân được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Thiếu tướng (2018)