Trần Văn Trung (kiểm sát viên)

Trần Văn Trung (sinh năm 1961) là kiểm sát viên cao cấp người Việt Nam. Năm 2012, ông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ông có bằng tiến sĩ, hiện giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, thành viên Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trần Văn Trung
Chức vụ
Thành viên Hội đồng Khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nhiệm kỳ2008 – 
Thông tin chung
Danh hiệu
Sinh1961 (62–63 tuổi)
Nghề nghiệpkiểm sát viên
Học vấnTiến sĩ

Tiểu sử sửa

Trần Văn Trung sinh năm 1961.[1]

Ông có bằng Tiến sĩ.[2]

Năm 2008, Trần Văn Trung giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.[3]

Ngày 29 tháng 3 năm 2012, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang ký Quyết định số 401/QĐ-CTN bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho 8 người, trong đó có Trần Văn Trung.[4]

Từ tháng 5 năm 2013, Trần Văn Trung là Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. [5]

Tháng 9 năm 2018, Trần Văn Trung là Kiểm sát viên cao cấp, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.[6]

Từ ngày 28 tháng 2 năm 2019, Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-VKSTC ngày 28/02/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí, Tiến sĩ Trần Văn Trung, lúc này là Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2), VKSNDTC là một trong 19 thành viên hội đồng.[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Danh sách Giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo của ngành kiểm sát nhân dân” (PDF). Trường Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh. ngày 24 tháng 4 năm 2017. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 25 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
  2. ^ a b Trường Giang. “Công bố Quyết định thành lập Hội đồng khoa học VKSND tối cao”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. ngày 21 tháng 3 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2019.
  3. ^ Trần Văn Trung. “VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. ngày 13 tháng 10 năm 2017. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2019.
  4. ^ Trường Thanh. “TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KSND TỐI CAO VÀ BỔ NHIỆM LẠI KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KSND TỐI CAO”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. ngày 6 tháng 4 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2019.
  5. ^ Quốc Hưng. “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. ngày 7 tháng 5 năm 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2019.
  6. ^ Phạm Kiều. “Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. ngày 2 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2019.