Trần Việt Hùng

Trần Việt Hùng (sinh 23 tháng 11 năm 1946) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Hải Phòng.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XI”. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012.