Trần Xuân Vinh

Trần Xuân Vinh (sinh năm 1969) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Quảng Nam.[1]

Ngày sinh: 3/3/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 27/12/1996

Nơi ứng cử: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.