Trịnh Tiến Long

Trịnh Tiến Long (sinh 1970), người Dao, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Bắc Kạn.[1]

Tham khảoSửa đổi