Trợ giúp:IPA cho tiếng Pháp

Bảng dưới đây cho thấy một số nội dung tiếng Pháp trong một mục wiki được phát âm bằng cách sử dụng các ký hiệu ngữ âm quốc tế.

Phụ âm
WP:IPA Ví dụ
b bon /bɔ̃/
deux /d̪ø/
jack /dʒakʰ/
f feu /fø/
ɡ gaz /gɑz̪/
h ha /hɑ/
k cou /ku/
cinq /s̪ɛ̃kʰ/
l la /la/
m ma /ma/
n non /nɔ̃/
ni /nʲi/
ŋ bing /biŋ/
ɲ gnou /ɲu/
p peu /pø/
soup /s̪upʰ/
ʁ rue /ʁy/
s[1] si /s̪i/
ʃ chat /ʃa/
ta /t̪a/
t̪ʰ sept /s̪ɛt̪ʰ/
t̪s̪ʰ tsar /t̪s̪ʰaʁ/
ciao /tʃa'o/
v vu /vy/
x jota /xɔ't̪a/
z onze /ɔ̃z̪/
ʒ jeu /ʒø/
ʔ haie /ʔɛ/
Bán nguyên âm
j œil /œj/
ɥ nuit /nʲɥi/
w oui /wi/
Phụ âm
WP:IPA Ví dụ
a à /a/
ɑ ah /ɑ/
e et /e/
ə se /s̪ə/
ɛ ai /ɛ/
i y /i/
o ô /o/
ɔ homme /ɔ.m/
ø nœud /nø/
œ œuf /œf/
u nous /nu/
y tu /t̪y/
Nguyên âm mũi
ɑ̃ en /ɑ̃/
ɛ̃ vingt /vɛ̃/
ɔ̃ on /ɔ̃/
œ̃ un /œ̃/
 
Thành phần siêu âm
Thành phần siêu âm Ví dụ
ˈ aï /a'i/
. in /i.n/

Liên kết ngoàiSửa đổi

  1. ^ 词尾的d, g, p, s, t, x和z不读,除联诵时。在那时,/d̪/变成/t̪/、/s̪/变成/z̪/。