Treubiaceae là một họ Rêu tản duy nhất trong bộ Treubiales.[1] Các loài trong họ này có kích thước lớn, có lá, và trước đây được xếp vào bộ Metzgeriales.

Treubiaceae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Marchantiophyta
Lớp (class)Haplomitriopsida
Bộ (ordo)Treubiales
Schljakov, 1972
Họ (familia)Treubiaceae
Verd., 1932
các chi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Crandall-Stotler, Barbara. & Stotler, Raymond E. "Morphology and classification of the Marchantiophyta". page 63 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press:2000). ISBN 0-521-66097-1
  • Forrest, Laura L.; Christine, E.; David, G.; Crandall-Stotler, Barbara J.; Clark, Alexandra; -1#Davis, Long; Hollingsworth, Michelle L. (2006). “Unraveling the evolutionary history of the liverworts (Marchantiophyta): multiple taxa, genomes and analyses”. The Bryologist. 109 (3): 303–334. doi:10.1639/0007-2745(2006)109[303:UTEHOT]2.0.CO;2.