Triệu Mùi Nái (sinh năm 1964), người Dao, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Hà Giang.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Tên thường gọi: Triệu Thị Nái

Ngày sinh: 12/4/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Hà Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; thành viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - 37 Hùng Vương - Hà Nội

Ngày vào đảng: 21/1/1994

Nơi ứng cử: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi