Trionychia/Trionychoidea là một siêu họ rùa, bao gồm các loài thường được gọi là rùa mềm cũng như một số loài khác. Chúng được tìm thấy trên khắp các vùng ôn đới trên thế giới.

  1. ^ Rhodin 2011, tr. 000.204
Trionychoidea
Apalone spinifera.jpg
The Apalone spinifera a species of the Trionychia superfamily
Phân loại sinh học e
Giới:
Animalia                    

Động vật

Ngành:
Chordata                    

Động vật có dây sống

Lớp:
Reptilia                    

Bò sát

Bộ:
Testudines                    

Turtle

Phân bộ: Cryptodira
nhánh: Polycryptodira
Liên họ: Trionychia
Hummel, 1929[1]
Họ (sinh học)

Carettochelys insculpta
Họ Ba ba
and see #Systematics

Danh pháp đồng nghĩa
  • Trionychoidea