Trung Hòa (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trung Hòa)

Trung Hòa có thể là:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Đài LoanSửa đổi

Niên hiệuSửa đổi

KhácSửa đổi

  • Khái niệm trung hòa trong khoa học tự nhiên, có nghĩa rộng là trạng thái (của vật chất) cân bằng, không thiên về tính chất nào trong hai tính chất đối lập. Ví dụ trung hòa trong hóa học chỉ trạng thái một chất không có tính acid và tính kiềm, trung hòa trong vật lý chỉ trạng thái điện tích dương và điện tích âm cân bằng với nhau.

Xem thêmSửa đổi