Turbellaria là một trong những phân nhóm truyền thống của ngành Platyhelminthes (giun dẹp), và bao gồm tất cả các nhóm nhỏ không ký sinh. Có khoảng 4.500 loài, bao gồm chiều dài từ 1 mm (0,039 in) đến 600 mm (24 in). Hầu hết là động vật ăn thịt, và tất cả sống trong nước hoặc trong môi trường trên mặt đất ẩm ướt. "Turbellaria" như định nghĩa truyền thống là cận ngành.

Turbellaria
Thời điểm hóa thạch: 40–0 triệu năm trước đây[1]
Loài giun biển Pseudobiceros bedfordi (giun dẹp Bedford), một thành viên của bộ Polycladida
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Platyhelminthes
Lớp (class)Turbellaria
Các bộ

Chú thích sửa

  1. ^ Poinar, G. (2003). “A Rhabdocoel Turbellarian (Platyhelminthes, Typhloplanoida) in Baltic Amber with a Review of Fossil and Sub-Fossil Platyhelminths”. Invertebrate Biology. 122 (4): 308–312. doi:10.1111/j.1744-7410.2003.tb00095.x. JSTOR 3227067.

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa