USS John F. Kennedy

trang định hướng Wikimedia

Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS John F. Kennedy, theo tên John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), vị Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ:

Xem thêm sửa