Mở trình đơn chính

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS Maddox, được đặt nhằm vinh danh Đại úy William A. T. Maddox (1814-1889) thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến, người từng tham gia cuộc Chiến tranh Mexico-Hoa Kỳ: