USS Yorktown

trang định hướng Wikimedia

Năm tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Yorktown, được đặt theo tên Trận Yorktown trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ:

Hư cấu trong văn hóa đại chúng:

  • Ít nhất có hai chiếc USS Yorktown từng xuất hiện trong loạt phim Star Trek:
    • USS Yorktown, một tàu vũ trụ lớp Constitution xuất hiện vào thế kỷ 23
    • USS Yorktown (NCC-61137), một tàu vũ trụ lớp Zodiac xuất hiện vào thế kỷ 24