Giờ UTC+7:20 được dùng như Giờ mùa hè tại Singapore từ năm 19331940.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi