UTC+10:00

(Đổi hướng từ UTC+10)

Giờ UTC+10múi giờ được dùng tại các nơi sau đây:

UTC+10:00
UTC offset
UTCUTC+10:00
14:05, 26 tháng 9 năm 2023 UTC+10:00 [refresh]
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi