UTC+10:00

(Đổi hướng từ UTC+10)

Giờ UTC+10múi giờ được dùng tại các nơi sau đây:

UTC+10:00
UTC offset
UTCUTC+10:00
22:00, 1 tháng 4 năm 2024 UTC+10:00 [refresh]
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa