UTC+10:00

(đổi hướng từ UTC+10)

Giờ UTC+10múi giờ được dùng tại các nơi sau đây:

UTC+10:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC+10:00
01:56, 14 tháng 4 năm 2021 UTC+10:00 [refresh]
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi