UTC+10:00

(đổi hướng từ UTC+10)

Giờ UTC+10múi giờ được dùng tại các nơi sau đây:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi