Mở trình đơn chính

Giờ UTC+6múi giờ cách Giờ trung bình Greenwich 6 giờ.

UTC+06:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
13:23, 27 tháng 11 năm 2019 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các giờSửa đổi

Các quốc giaSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi