UTC+06:00

múi giờ
(đổi hướng từ UTC+6)

Giờ UTC+6múi giờ cách Giờ trung bình Greenwich 6 giờ.

UTC+06:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
13:06, 25 tháng 7 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các giờSửa đổi

Các quốc giaSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi