Mở trình đơn chính

UTC+9 là một múi giờ được dùng cho những nơi sau đây:

UTC+09:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC+09:00 ~ 135 độ kinh Đông - cả năm
- UTC +
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Những khu vực có màu sẫm hơn sử dụng quy ước giờ mùa hè. Màu gốc thể hiện giờ chuẩn.
Trung tâm135 độ kinh Đông
Phía Tây (hàng hải)127.5 độ kinh Đông
Phía Đông (hàng hải)142.5 độ kinh Đông
Nhóm giờ ban ngày (DTG)I
Bản đồ múi giờ UTC+9

Mục lục

Quốc gia có một múi giờSửa đổi

Quốc gia có nhiều múi giờSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi