Giờ tiêu chuẩn Hàn Quốc

múi giờ chuẩn tại Hàn Quốc và là múi giờ UTC+9:00

Giờ tiêu chuẩn Hàn Quốc hay Giờ tiêu chuẩn Triều Tiên (tiếng Anh: Korea Standard Time - KST; Tiếng Hàn한국 표준시 / 조선 표준시; Hanja韓國標準時 / 朝鮮標準時; RomajaHan-guk pyojunsi / Joseon pyojunsi; Hán-ViệtHàn Quốc / Triều Tiên tiêu chuẩn thời) là múi giờ chuẩn tại Hàn Quốc và là múi giờ thứ chín tính từ UTC (UTC+9:00), có nghĩa là khi vào rạng sáng (00:00) UTC, thì giờ chuẩn Hàn Quốc là 9 giờ sáng (09:00). Hàn Quốc hiện không theo dõi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày nhưng đã từng thử nghiệm nó trong quá khứ. Giờ chuẩn Hàn Quốc giống với giờ chuẩn Nhật Bản, giờ chuẩn Đông Indonesiagiờ chuẩn Irkutsk của Nga. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2015, Triều Tiên đã sử dụng Giờ chuẩn Pyongyang, lùi lại 30 phút so với giờ chuẩn Hàn Quốc. Theo trích dẫn của Kim Jong-un điều này được thực hiện để kỉ niệm "Triều Tiên thoát khỏi chủ nghĩa đế quốc Nhật".[1]

Lịch sử

sửa

Đế quốc Đại Hàn đã thông qua giờ tiêu chuẩn là 8.5 giờ trước UTC (UTC+8:30). Năm 1912, sau khi Triều Tiên trở thành thuộc địa của phát xít Nhật, chính quyền thực dân đã thay đổi thành UTC+09:00 để phù hợp với giờ chuẩn Nhật Bản. Năm 1954 nó được đổi lại thành UTC+08:30 và sau năm 1961, một lần nữa bị thay đổi thành UTC+09:00.[2]

Triều Tiên công bố sẽ lùi múi giờ của mình thành UTC+08:30 vào 15 tháng 8 năm 2015, trùng với Ngày giải phóng, và áp dụng múi giờ chuẩn như năm 1908.[3][4]

Ngày 5 tháng 5 năm 2018, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chỉnh lại múi giờ thành UTC+09:00 để cùng thống nhất với Giờ chuẩn Hàn Quốc, theo đó bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ còn một múi giờ nhằm thể hiện sự hòa giải sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 giữa lãnh đạo hai quốc gia.[5][6]

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ “Triều Tiên giới thiệu múi giờ mới trong tháng này”. BNO News. ngày 7 tháng 8 năm 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2015.
  2. ^ “標準時の変更を 与党議員が発議=韓国”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2013.
  3. ^ “Múi giờ mới của Triều Tiên tách ra từ 'đế quốc chủ nghĩa'. BBC News. ngày 7 tháng 8 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2015.
  4. ^ “Turning back the clock: North Korea creates Pyongyang Standard Time”. Reuters. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 8 năm 2015. Truy cập 29 tháng 9 năm 2015.
  5. ^ “Triều Tiên chỉnh múi giờ trở lại như Hàn Quốc từ 5-5”.
  6. ^ “Kim Jong-un tuyên bố hợp nhất múi giờ Triều Tiên với Hàn Quốc”.

Liên kết

sửa