Giờ UTC+08:30 là định danh cho sự chênh lệch +08:30 từ UTC.

UTC+08:30
UTC offset
UTCUTC+08:30
19:20, 4 tháng 6 năm 2024 UTC+08:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Lịch sử

sửa

UTC+08:30 là Giờ tiêu chuẩn của Hàn Quốc từ năm 1954 đến 1961[1] và là giờ ở Bắc Triều Tiên từ ngày 15 tháng 8 năm 2015 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2018. Đây cũng là giờ Trường Bạch ở đông bắc Trung Quốc từ năm 1918 đến 1949.

Ngày 5 tháng 5 năm 2018, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chỉnh lại múi giờ thành UTC+09:00 để cùng thống nhất với Giờ chuẩn Hàn Quốc, theo đó bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ còn một múi giờ nhằm thể hiện sự hòa giải sau Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều tháng 4 năm 2018 giữa lãnh đạo hai quốc gia.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Correct many pre-1989 entries for Korea. · eggert/tz@929c14a:”. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2015.