Mở trình đơn chính

Giờ UTC+8:30 là định danh cho sự chênh lệch +8:30 từ UTC.

UTC+08:30
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
05:12, 28 tháng 10 năm 2019 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

UTC+08:30 được dùng cho Múi giờ Changpai ở Đài Loan.

UTC+08:30 là Giờ tiêu chuẩn của Hàn Quốc từ năm 1954 đến 1961.[1]

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2015, Bắc Triều Tiên thay thế Giờ tiêu chuẩn Triều Tiên bằng Giờ Bình Nhưỡng, là UTC+08:30.

Ngày 5 tháng 5 năm 2018, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chỉnh lại múi giờ thành UTC+09:00 để cùng thống nhất với Giờ chuẩn Hàn Quốc, theo đó bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ còn một múi giờ nhằm thể hiện sự hòa giải sau Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều tháng 4 năm 2018 giữa lãnh đạo hai quốc gia.

Được dùng làm giờ tiêu chuẩn (cả năm)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi