United Kingdom (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thuật ngữ United Kingdom (Vương quốc Liên hiệp) thường dùng để chỉ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, một quốc gia có chủ quyền ở phía tây bắc lục địa châu Âu, và cũng có thể chỉ những đối tượng sau:

Quần đảo AnhSửa đổi

Bán đảo ScandinaviaSửa đổi