Ustilaginomycotina

Ustilaginomycotina là một trong ba phân ngành của ngành nấm Basidiomycota. Phân ngành này bao gồm hai lớp là UstilaginomycetesExobasidiomycetes.[1] Đến năm 2014, phân ngành được sắp xếp lại và bổ sung thêm hai lớp mới là MalasseziomycetesMoniliellomycetes.[2][3]

Ustilaginomycotina
Loài nấm Ustilago maydis
Phân loại khoa học
Danh sách lớp

Ustilaginomycotina bao gồm tổng số 115 chi, tương ứng với hơn 1700 loài.[4][5]

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Bauer, R., Oberwinkler, F. and Vánky, K. (1997). “Ultrastructural markers and systematics in smut fungi and allied taxa”. Can. J. Bot. 75. tr. 1273–1314. doi:10.1139/b97-842.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  2. ^ Wang, QW, Begerow, D., Groenewald, M., Liu, XZ., Theelen, T., Bai, F. Y., Boekhout, T. (2014). “Multigene phylogeny and taxonomic revision of yeasts and related fungi in the Ustilaginomycotina”. Studies in Mycology. 81. tr. 55–83. doi:10.1016/j.simyco.2015.10.004.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  3. ^ Wang QM, Theelen B, Groenewald M (2014). “Moniliellomycetes and Malasseziomycetes, two new classes in Ustilaginomycotina”. Persoonia. 33. tr. 41–47. doi:10.3767/003158514x682313.
  4. ^ Bauer, R., Begerow, JP., Samp, M., Weiß, M., Oberwinkler F. (2006). “The simple-septate basidiomycetes: a synopsis”. Mycological Progress. 5 (1). tr. 41–66. doi:10.1007/s11557-006-0502-0.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  5. ^ Hibbett, D.S., Binder, M., Bischoff, J.F., Blackwell, M., Cannon, P.F., Eriksson, O.E., Huhndorf, S., James, T., Kirk, P.M., Lücking, R., Lumbsch, H.T., Lutzoni, F., Matheny, P.B., McLaughlin, D.J., Powell, M.J., Redhead, S., Schoch, C.L., Spatafora, J.W., Stalpers, J.A., Vilgalys, R., Aime, M.C., Aptroot, A., Bauer, R., Begerow, D., Benny, G.L., Castlebury, L.A., Crous, P.W., Dai, Y.-C., Gams, W., Geiser, D.M., Griffith, G.W., Gueidan, C., Hawksworth, D.L., Hestmark, G., Hosaka, K., Humber, R.A., Hyde, K.D., Ironside, J.E., Kõljalg, U., Kurtzman, C.P., Larsson, K.-H., Lichtwardt, R., Longcore, J., Miadlikowska, J., Miller, A., Moncalvo, J.-M., Mozley-Standridge, S., Oberwinkler, F., Parmasto, E., Reeb, V., Rogers, J.D., Roux, C., Ryvarden, L., Sampaio, J.P., Schüßler, A., Sugiyama, J., Thorn, R.G., Tibell, L., Untereiner, W.A., Walker, C., Wang, Z., Weir, A., Weiss, M., White, M.M., Winka, K., Yao, Y.-J. & Zhang, N. (2007). A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. Z. Mycological Research. 111. tr. 509–547.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)

Liên kết ngoàiSửa đổi