Ngành Nấm đảm

(Đổi hướng từ Basidiomycota)

Ngành Nấm đảm (danh pháp khoa học: Basidiomycota), là một ngành nấm lớn; ngành này, cùng với Ascomycota (nấm túi) và Entorrhizomycota tạo nên phân giới Dikarya (nấm bậc cao) thuộc giới Nấm (Fungi).

Ngành Nấm đảm
Basidiomycota từ Kunstformen der Natur của Ernst Haeckel
Phân loại khoa học
Vực (domain)Eukarya
Giới (regnum)Fungi
Phân giới (subregnum)Dikarya
Ngành (phylum)Basidiomycota
Moore, R.T. 1980 [1]
Phân ngành/Lớp

Phân loại

sửa

Hầu hết phân loại hiện nay[2] công nhận ba phân ngành (Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina, Agaricomycotina) và hai đơn vị phân loại khác thuộc cấp lớp (Wallemiomycetes, Entorrhizomycetes) nằm ngoài 3 phân ngành trên. Các phân ngành như định nghĩa hiện nay là sự gộp lại cũng như cắt bớt nhiều đơn vị phân loại đã lỗi thời (xem dưới đây) mà trước đây được dùng để mô tả Basidiomycota. Theo một ước lượng năm 2008, Basidiomycota gồm ba phân ngành, 16 lớp (trong đó có 6 lớp không xác định), 52 bộ, 177 họ, 1.589 chi, và 31.515 loài.[3]

Theo truyền thống, Basidiomycota được chia ra thành 2 lớp, nay không dùng nữa:

Tham khảo

sửa
  1. ^ Moore, R.T. (1980). “Taxonomic proposals for the classification of marine yeasts and other yeast-like fungi including the smuts”. Botanica Marina. 23: 371.
  2. ^ Hibbett, D.S. (2007). “A higher level phylogenetic classification of the Fungi. Mycological Research. 111 (5): 509–47. doi:10.1016/j.mycres.2007.03.004. PMID 17572334.
  3. ^ Kirk, P.M., P.F. Cannon & J.A. Stalpers 2008. Dictionary of the Fungi, 10th ed., CABI. các trang 78–79.

Liên kết ngoài

sửa