Mở trình đơn chính

Vân Hòa (xã)

xã thuộc Ba Vì
(đổi hướng từ Vân Hòa, Ba Vì)

Vân Hòa là một xã bán sơn địa thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vân Hòa (xã)

Hành chính
Thành phốHà Nội
HuyệnBa Vì (huyện)
Địa lý
Dân số
Khác

Lịch sửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi