Võ Thị Hồng Thoại (sinh năm 1958) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Bạc Liêu.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 26/11/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 4/6/1976

Nơi ứng cử: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi