Mở trình đơn chính

Vương triều thứ Ba Mươi của Ai Cập

(đổi hướng từ Vương triều thứ 30)


Vương triều thứ Ba mươi của Ai Cập cổ đại là một vương triều pharaon thuộc Thời kỳ Hậu nguyên. Nó được thành lập sau khi Nectanebo I lật đổ pharaon Nepherites II vào năm 380 TCN và bị sụp đổ khi Artaxerxes III tiến hành xâm lược Ai Cập vào năm 343 TCN. Đây là vương triều bản địa cuối cùng của Ai Cập cổ đại;

Vương triều thứ Ba mươi của Ai Cập

380 TCN–343 TCN


Stele of Nectanebo I

Thủ đô Sebennytos
Ngôn ngữ tiếng Ai Cập
Tôn giáo Tôn giáo Ai Cập cổ đại
Chính quyền Chế độ quân chủ
Giai đoạn lịch sử Thời cổ đại
 •  vương triều của Nefaarud II 380 TCN
 •  Chinh phục bởi Artaxerxes III 343 TCN
Một mặt nạ tang lễ thuộc vương triều thứ 30

Lịch sửSửa đổi

Nectanebo I đã kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ của Ai Cập vào năm 380 trước Công nguyên, ông đã dành phần lớn triều đại của mình bảo vệ vương quốc khỏi sự tái chinh phục của Đế quốc Achaemenes, cùng với sự giúp đỡ thỉnh thoảng của Sparta hoặc Athens. Trong năm 365 trước Công nguyên, Nectanebo đã phong cho con trai của mình là Teos làm vua để cùng trị vì và cũng là người kế vị cho đến khi ông qua đời vào năm 363 TCN, hai cha con ông đã cùng trị vì với nhau. Sau khi vua cha qua đời, Teos xâm chiếm các vùng lãnh thổ của Nhà AchaemenesSyriaIsrael và đã bắt đầu giành được một số thành công cho đến khi ông đánh mất ngai vàng vì mưu đồ của người em trai, Tjahapimu.[1]:377 Tjahepimu đã lợi dụng sự mất lòng dân của Teos bằng cách tuyên bố con trai của ông ta và là cháu của Teos, Nectanebo II trở thành vua. Quân đội Ai Cập đã đứng về phía Nectanebo và buộc Teos phải chạy trốn tới triều đình của vua Ba Tư.[1]:379

Cai trịSửa đổi

pharaon Vương triều thứ Ba mươi
Tên vua Tên Ngai Thời gian trị vì
Kheperkare Nectanebo I 380 – 362 TCN
Irmaatenre Teos 362 – 360 TCN
Senedjemibra Setepeninhur Nectanebo II 360 – 343 TCN

Gia hệSửa đổi

 
 
 
 
 
 
 
Teos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nectanebo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teos 
 
 
 
 
Tjahapimu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khedebneithirbinet II (?)
 
 
 
 
 Nectanebo II
 
 
 
 
 
 

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Nicolas Grimal, A History of Ancient Egypt, Blackwell Books: 1992.
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 29 380–343 TCN Vương triều thứ 31

Nhà Achaemenes