Vương triều thứ Tư của Ai Cập

(Đổi hướng từ Vương triều thứ 4)

Vương triều thứ Tư của Ai Cập cổ đại (được ký hiệu: Vương Triều thứ 4Triều IV) được coi là thời kỳ hoàng kim của Cổ Vương quốc. Vương triều thứ tư kéo dài từ khoảng năm 2613 đến năm 2494 trước Công nguyên.[1] Đây là giai đoạn hòa bình và thịnh vượng của vương quốc Ai Cập.

Một mảnh vỡ của tấm bia đá Palermo ghi chép lại sự trở về của đội tàu dưới triều đại của Sneferu - Bảo tàng Petrie, London

Các vương triều thứ ba, thứ tư, thứ nămthứ sáu thường được hợp nhất lại với tên gọi là thời kỳ Cổ vương quốc, nó thường được miêu tả là thời đại của những kim tự tháp. Kinh đô của vương triều đặt tại Memphis.

Các vị Pharaon sửa

Các Pharaon của vương triều thứ tư trị vì khoảng 120 năm, từ khoảng năm 2613 đến năm 2494 TCN. Các tên ghi trong bảng dưới đây là theo Dodson và Hilton.[2]

pharaon của vương triều IV
Tên của Vua Tên Ngôi Thời gian trị vì (trước Công nguyên) Kim tự tháp Hoàng hậu Thứ tự trong Danh sách Vua Abydos
Sneferu ? 2613-2589 Kim tự tháp Đỏ ? Hetepheres I 20
Khufu Medjedu 2589-2566 Đại Kim tự tháp Giza
 • Meritites I
 • Henutsen
21
Djedefre Kheper 2566-2558 ? Kim tự tháp của Djedefre
 • Hetepheres II
 • Khentetka
22
Khafre Userib 2558-2532 Kim tự tháp của Khafra
 • Meresankh III
 • Khamerernebty I
 • Hekenuhedjet
 • Persenet
23
Baka ? 2532 ? ? ?
Menkaure Kakhet 2532-2503 ? Kim Tự Tháp Menkaure Khamerernebty II 24
Shepseskaf Shepseskhet 2503-2499 ? Mastabet el-Mà ' un Bunefer? 25
Djedefptah ? 2499-2494 ? ? ?

Senefru sửa

Sneferu, vị vua đầu tiên của vương triều thứ Tư, được cho là đã xây dựng xong kim tự tháp thật sự đầu tiên, nó được gọi là Kim tự tháp Đỏ, trước đó ông cũng đã cho xây dựng Kim tự tháp cong nhưng lại từ bỏ nó và có thể là sau khi hoàn thành Kim tự tháp Meidum. Ông cũng đã cho xây dựng một số kim tự tháp nhỏ hơn, điều đó khiến ông trở thành vị vua xây dựng nhiều kim tự tháp nhất trong suốt thời đại này[3]. Người ta nói rằng số lượng gạch bùn và đá trong các công trình của Senefru nhiều hơn bất kỳ vị pharaon nào khác.

Chính cung hoàng hậu của Sneferu là Hetepheres I, bà là mẹ của vua Khufu. Hai người vợ khác của ông cũng đã sinh cho ông nhiều người con [3].

Sneferu đã củng cố quyền lực của hoàng gia bằng cách giao cho người thân của mình nắm giữ các chức vụ và tước hiệu trong triều đình. Ông còn duy trì sự kiểm soát đối với tầng lớp quý tộc bằng cách kiểm soát một cách chặt chẽ về đất đai và tài sản. Ngoài ra, ông còn tiến hành các cuộc viễn chinh quân sự đến Sinai, Nubia, Libya, và bắt đầu thiết lập quan hệ thương mại với Lebanon để mua loại gỗ tuyết tùng[3].

Dòng thời gian sửa

DjedefptahShepseskafMenkaureBikherisKhafreDjedefreKhufuSneferu

Phả hệ sửa

 
 
 
 
 
 
  HUNI
 
 
 
Meresankh I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Third Dynasty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hetepheres I
 
 
 
  SNEFERU
 
 
 
 
 
 
Unknown
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meritites I
 
  KHUFU
 
Henutsen
 
Rahotep
 
 
 
 
 
 
 
Nefermaat I
 
 
 
Itet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djedefhor
 
 
Kawab
 
 
 
Hetepheres II
 
  DJEDEFRE
 
Khentetka
 
 
  KHAFRE
 
Khamerernebty I
 
Hemiunu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meresankh II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setka
 
 
 
Hernet
 
 
Meresankh III
 
  MENKAURA
 
Khamerernebty II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baka
 
Neferhetepes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SHEPSESKAF
 
Bunefer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djedefptah
 
Khamaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fifth Dynasty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neferhetepes
 
  USERKAF
 
Khentkaus I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

 1. ^ Shaw, Ian biên tập (2000). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. tr. 480. ISBN 0-19-815034-2.
 2. ^ Aidan Dodson, Dyan Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt. The American University in Cairo Press, London 2004
 3. ^ a b c Egypt: Land and Lives of the Pharaohs Revealed, (2005), pp. 80-90, Global Book Publishing: Australia
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 3 2613 - 2498 TCN Vương triều thứ 5