Vệ Khang bá (chữ Hán: 衞康伯), tên huý là Mao (髦), là vị vua thứ hai của nước Vệchư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Vệ Khang bá
衞康伯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Vệ
Tiền nhiệmVệ Khang Thúc
Kế nhiệmVệ Khảo bá
Thông tin chung
Mất
Trung Quốc
Hậu duệVệ Khảo bá
Tên thật
Tính: Cơ (姬)

Thị: Vệ (衞)

Tên: Mao (髦)
Thụy hiệu
Khang bá (康伯)
Chính quyềnnước Vệ
Thân phụVệ Khang Thúc

Mao là con của Vệ Khang Thúc – vua đầu tiên nước Vệ. Sau khi Khang Thúc mất, Mao lên nối ngôi, sử gọi là Vệ Khang bá.

Không rõ Vệ Khang bá lên ngôi và mất năm nào. Con ông là Vệ Khảo bá lên nối ngôi.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi