Vệ Trang công

trang định hướng Wikimedia

Vệ Trang công (chữ Hán: 衞莊公) có thể là một trong các vị vua sau của nước Vệ:

Hai vị vua này được phân biệt bằng tên húy, đều là dòng dõi Vệ Khang Thúc. Cơ Dương thuộc thế hệ thứ 11 và Cơ Khoái Hội thuộc thế hệ thứ 23 - là cháu 12 đời của Cơ Dương.