Tề Trang công

trang định hướng Wikimedia

Tề Trang công (齊莊公) có thể là một trong những nhân vật sau:

Hai vị vua được phân biệt bằng tên húy.