Tề Thái công

trang định hướng Wikimedia

Tề Thái Công (chữ Hán:齊太公) là thụy hiệu của những vị quân chủ sau:

Danh sách

sửa
  1. Tề Thái Công Khương Tử Nha, quân chủ khai quốc của nước Tề thời Tây Chu và Xuân Thu
  2. Tề Thái Công Điền Hòa, quân chủ khai quốc của nước Tề thời Chiến Quốc, để phân biệt với Khương Tử Nha, sử sách gọi là Điền Tề Thái Công

Xem thêm

sửa