VI

trang định hướng Wikimedia

VI, vi khi viết tắt có thể là:

Vi: