Viện Khoa học và công nghệ, Bộ Công an (Việt Nam)

Viện Khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Công an Việt Nam có trách nhiệm tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Công an; trực tiếp tham gia tác chiến kỹ thuật; tổ chức nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kiểm định, cung cấp phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ và môi trường[1][2][3][4]

Viện Khoa học và công nghệ
Hoạt động6/8/2018 (5 năm, 288 ngày)
Quốc gia Việt Nam
Phục vụ Công an nhân dân Việt Nam
Phân loạiViện trực thuộc Bộ
Chức năngNghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Công an; trực tiếp tham gia tác chiến kỹ thuật; tổ chức nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kiểm định, cung cấp phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ và môi trường
Bộ phận của Bộ Công an (Việt Nam)
Bộ chỉ huyHà Nội
Lễ kỷ niệmngày 6 tháng 8 năm 2018
Các tư lệnh
Viện trưởngTrung tướng Lê Minh Quý

Lịch sử sửa

Theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Sau khi giải thể các Tổng cục, Viện Khoa học và công nghệ được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 2 viện là "Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ" và "Viện Kỹ thuật hóa học, sinh học và tài liệu nghiệp vụ".[5]

Lãnh đạo Viện hiện nay sửa

  • Trung tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng.[5]
  • Đại tá Đào Trọng Sơn, Phó Viện trưởng.
  • Đại tá Vũ Đình Khiêm, Phó Viện trưởng.
  • Thượng tá Lê Hoài Anh, Phó Viện trưởng.
  • Đại tá Trần Quang Tuấn, Phó Viện trưởng.

Tổ chức sửa

Cục trưởng qua các thời kỳ sửa

Phó Cục trưởng qua các thời kỳ sửa

Khen thưởng sửa

Chú thích sửa

  1. ^ “Viện Khoa học và công nghệ, Bộ Công an tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ”.
  2. ^ “Viện Khoa học và Công nghệ Bộ Công an tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ, triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018”.
  3. ^ “Bộ Công an công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Viện Khoa học và công nghệ”.
  4. ^ “Trao cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc”.
  5. ^ a b Trần Xuân. “Viện Khoa học và công nghệ, Bộ Công an tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ”. Công an nhân dân. 2018-09-28. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2019.