Việt Cơ (chữ Hán: 越姬), họ Tự (姒氏), công chúa nước Việt, là một phi tần của Sở Chiêu vương. Câu chuyện bà tự sát trước khi Sở Chiêu vương mất được tán dương là liệt nữ, được chép vào thiên Tiết nghĩa (節義) của Liệt nữ truyện.

Câu chuyệnSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi