Vi quyển là một cuốn sách có kích thước rất nhỏ. Ngày nay, hầu hết các nhà sưu tập coi một cuốn sách là vi quyển nếu nó có chiều cao, chiều rộng và độ dày từ 3 inch trở xuống, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.[1]

Một số sách vi quyển
Tóm tắt Lịch sử Hoa Kỳ và các Tổng thống, c. 1904
Tuyên ngôn thế giới về quyền lợi của con người

Tham khảo sửa

  1. ^ “What is a miniature book?”. Miniature Book Society. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2018.