Vicente da Silva Guterres (sinh 22 tháng 1 năm 1955 tại Baguia) là chính trị gia Đông Timor, nghị sĩ Quốc hội Đông Timor và Phó Tổng thống từ năm 2007.[1]

Vicente Guterres
Vicente da Silva Guterres.jpg
Tổng thống Đông Timor
Quyền
Nhiệm kỳ
11 tháng 2 năm 2008 – 13 tháng 2 năm 2008
Thủ tướngXanana Gusmão
Tiền nhiệmJosé Ramos-Horta
Kế nhiệmFernando de Araújo (Quyền)
Chủ tịch Quốc hội
Nhiệm kỳ
30 tháng 7 năm 2012 – 2016
Tiền nhiệmFernando de Araújo
Kế nhiệmAdérito Hugo da Costa
Thông tin cá nhân
Sinh22 tháng 1 năm 1955 (62 tuổi)
Baguia, Timor thuộc Bồ Đào Nha
Đảng chính trịĐại hội Quốc dân Tái thiết Timor

Tham khảoSửa đổi