Viking (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Từ Viking có nhiều hơn một nghĩa: