Vologases VI của Parthia (tiếng Parthia: Walagash; tiếng Ba Tư: بلاش ششم, Balash) đã kế vị vua cha Vologases V của Parthia (191-208), lên ngôi vua đế chế Parthia năm 208.

Vologases VI
بلاش
Vua của các vị vua
Hoàng đế Parthia
Nhiệm kỳ
208 – 228
Tiền nhiệmVologases V
Kế nhiệmArtabanus IV (vua đối địch)
Ardashir I (Đế quốc Sasan)
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
thế kỷ 2
Mất
Ngày mất
228
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Vologases V của Parthia
Anh chị em
Artabanus IV của Parthia
Gia tộcnhà Arsaces của Parthia
Nghề nghiệpvua

Ngay sau khi kế vị, em trai ông Artabanus IV (216-224) nổi dậy chống lại ông ta, trở thành chủ nhân của một phần rộng lớn của đế chế. Tuy nhiên, Vologases VI vẫn còn cai trị ở một phần của Babylon: ngày tháng sụp đổ trên tiền xu của ông là năm 228.

Trong khi đó Ardashir I (226-241), người sáng lập của triều đại Sassanid, đã đánh bại và giết Artabanus IV năm 226 và chinh phục các tỉnh phía đông của Parthia. Trong vài năm tới, Ardashir I tiếp tục mở rộng đế chế mới của mình, và đã phải đánh bại và giết chết Vologases sau năm 228.

Nguồn sửa

  • Toumanoff, Cyril (1986). “Arsacids”. Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 5. Cyril Toumanoff. tr. 525–546.
  • Chaumont, M. L. (1988). “BALĀŠ”. Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 6. tr. 574–580.
  • A. D. H. Bivar: The political History of Iran under the Arsacids. In: Ehsan Yarshater, The Cambridge History of Iran. Bd. 3, Cambridge 1983, p. 94–97.
  • Malcolm A.R. Colledge: The Parthians. Thames and Hudson, London 1967, p. 53, 171, 173.
  •   Bài viết này bao gồm văn bản từ một ấn phẩm hiện thời trong phạm vi công cộngChisholm, Hugh biên tập (1911). “Vologaeses”. Encyclopædia Britannica. 28 (ấn bản 11). Cambridge University Press. tr. 196.
  • Dio Cassius, lxxvii, 12.
Vologases VI
Tiền nhiệm
Vologases V
Vị vua Vĩ đại của Parthia
208 – 228
Kế nhiệm
Ardashir I của Ba Tư

Tham khảo sửa